قد سلبریتی ها صفحه اول

قد ترلان پروانه چقدر است؟

۱۳۹۸/۴/۲۲ ۱۸:۰:۴۱
قد ترلان پروانه چقدر است؟
ترلان پروانه بازیگر ایرانی است. او از سنی خردسالی پا به حرفه بازیگری گذاشت. دردسر والدین،‌ ملکوت، فِراری، تا ثریا و ... از برخی از آثاری است که او در انها نقش داشته است.
قد ترلان پروانه: ۱۶۱ سانتی متر